Η αναδόμηση του προσώπου, συντηρητική ή χειρουργική, είναι οποιαδήποτε επέμβαση που αποκαθιστά τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Οι επεμβάσεις αυτές που είναι κυρίως χειρουργικές, μπορούν να βελτιώσουν αισθητικές παρεκκλίσεις ή να επιδιορθώσουν παραμορφώσεις που οφείλονται σε τραυματισμό, μη φυσιολογική ανάπτυξη - σύνδρομα, μολύνσεις, νεοπλασίες, εγκαύματα, ή οποιαδήποτε άλλη παραμόρφωση του προσώπου.

Οι τεχνικές αναδόμησης μπορεί να είναι ελάχιστα επεμβατικές με τοποθέτηση υλικών - μοσχευμάτων διαφόρων ειδών, LASER, ή χειρουργικές. Ο κύριος λόγος αναδόμησης του προσώπου αφορά αισθητικές απαιτήσεις όπου αποτελούν και τον μεγαλύτερο αριθμό. Δεν είναι όμως λίγες και οι παρεμβάσεις που αφορούν τους τραυματισμούς (πχ ατυχήματα τροχαία, εργατικά, αθλητικά, βιαιοπραγίες) και τα σύνδρομα.

Σε περιπτώσεις μορφωμάτων του προσώπου συχνά χρησιμοποιούνται υγιείς γειτονικοί ιστοί (κρημνοί) δέρματος ή μοσχεύματα δέρματος. Σε μεγάλα ελλείμματα όπως σε νεοπλάσματα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν με ελεύθερη μεταφορά μεγαλύτερου μεγέθους ιστοί, (πχ δέρμα, μυς ή/και οστά), από ένα διαφορετικό μέρος του σώματος και ονομάζονται ελεύθεροι αγγειούμενοι κρημνοί.

 

Εφικτή είναι και η χειρουργική επέμβαση για τη βελτίωση της παραμόρφωσης του προσώπου που προκαλείται από την παράλυση του προσωπικού νεύρου. Χρησιμοποιούνται διάφορες χειρουργικές τεχνικές - μέθοδοι με στόχο τη βελτίωση της συμμετρίας και την αποκατάσταση της κίνησης του προσώπου.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεταμοσχεύσεις προσώπου. Οι χειρουργικές επεμβάσεις αυτές είναι πολύ περίπλοκες, με τη συνεργασία μεγάλων ιατρικών ομάδων, διαφόρων ειδικοτήτων. Επίσης εκτός των κινδύνων που σχετίζονται με αυτή τη χειρουργική επέμβαση, υπάρχουν και πολλά ηθικά και ψυχολογικά ζητήματα που πρέπει να αναπτυχθούν και να λυθούν σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Όλοι αυτοί οι λόγοι πιθανότατα οδηγούν στο το ότι δεν θα γίνει ποτέ μία συνηθισμένη επιλογή χειρουργικής αναδόμησης προσώπου.

Καταλαβαίνουμε ότι η απόφαση για αναδόμηση του προσώπου είναι πολύ προσωπική. Οι Γναθοπροσωπικοί χειρουργοί (επανορθωτικοί χειρουργοί), έχουν την εξειδικευμένη εκπαίδευση για να βοηθήσουν να ανακτήσει το πρόσωπο όσα έχει χάσει. Μπορούν επίσης να αναπτύξουν ένα σχέδιο θεραπείας προσαρμοσμένο να ταιριάζει στις ανάγκες του κάθε προσώπου.