Τα τραύματα καθώς και τα κατάγματα του σπλαχνικού κρανίου αντιμετωπίζονται καθημερινά από ιατρούς της στοματικής & γναθοπροσωπικής χειρουργικής, καθώς και από άλλες ιατρικές ειδικότητες. Δυστυχώς ιατροί με την ειδικότητα της στοματικής & γναθοπροσωπικής χειρουργικής υπάρχουν σε πολύ λίγα νοσοκομεία της Ελλάδας.

Η πληθώρα των ατυχημάτων κάθε τύπου ή κατηγορίας, με επικρατέστερα τα τροχαία είναι σαφώς το μεγαλύτερο πρόβλημα στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των καταγμάτων του σπλαχνικού κρανίου από χειροδικίες και συμπλοκές μεταξύ ατόμων ή ομάδων ατόμων.

Η ιδιαιτερότητα των οστών του κρανίου και κυρίως του σπλαχνικού ως υμενογενή, προσδίδουν την ανάγκη για άμεση και γρήγορη όσο το δυνατόν αντιμετώπιση, λόγω της συντομότερης πόρωσής τους από τα άλλα οστά του ανθρώπινου σκελετού. Η καθυστέρηση χρονικά στην αντιμετώπιση των καταγμάτων του σπλαχνικού κρανίου, θα οδηγήσει πιθανόν σε φλεγμονές με αποστήματα, κακή πόρωση, ψευδάρθρωση, αδυναμία μάσησης και οδοντικής σύγκλισης, ασυμμετρία και παραμόρφωση του προσώπου, υπαισθησίες ή παραισθησίες νεύρων του προσώπου, κακή ανάταξη των καταγμάτων με πιθανή υποτροπή τους.

Επίσης Τα τελευταία χρόνια, αυξημένος παρουσιάζεται ο αριθμός των αυτόματων καταγμάτων σε ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα (διφοσφωνικά) για την οστεοπόρωση ή την οστεοπενία, αλλά και σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπείες για νεοπλάσματα (πχ χημειοθεραπείες). Γίνεται λοιπόν κατανοητό, πόσο σημαντική είναι η όσο το δυνατόν γρηγορότερη χρονικά παρέμβαση με ανάταξη των οστών του σπλαχνικού κρανίου σε περίπτωση καταγμάτων του.

Οι τεχνικές οστεοσύνθεσης με μικρού μεγέθους πλάκες είναι σήμερα οι πλέον συνήθης. Μεταλικές ή και απορροφήσιμες πλάκες τοποθετούνται ανάλογα με την περίπτωση του κατάγματος. Πολλές φορές χρειάζεται και δεύτερη παρέμβαση, λόγω καθυστερημένης χρονικά ανάταξης του κατάγματος, για τη διόρθωση της όχι καλής πόρωσης ή σύγκλισης του τραύματος, με χρήση διαφόρων ιστών όπως οστικό μόσχευμα από το κρανίο ή το ανώνυμο οστό. Με το πλεονέκτημα της καλής γνώσης των οστών του κρανίου το αποτέλεσμα είναι στην πλειονότητα το ευνοϊκότερο.