Επιστημονικές Ακαδημίες - Οργανισμοί - Εταιρείες

Ακαδημίες

European Academy of Plastic Surgery
Ευρωπαϊκή Ακαδημία Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου 

Οργανισμοί

International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
Διεθνής Οργανισμός Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών

International Federation of Head and Neck Oncologic Societies
Διεθνής Ομοσπονδία Ογκολογικών Εταιριών για τη κεφαλή και τον αυχένα 

Cleft Palate Foundation
Οργανισμός για τη βελτίωση ποιότητας ζωής ατόμων με γεννετικές ανωμαλίες προσώπου

Επιστημονικές Εταιρείες

Ιδρύματα - Κέντρα

AO Foundation
Ίδρυμα για τη μελέτη της Οστεοσύνθεσης

International Federation of Head and Neck Oncologic Societies
Διεθνής Ομοσπονδία Ογκολογικών Εταιριών για τη κεφαλή και τον αυχένα

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών