Η ορθογναθική χειρουργική είναι μέρος της ορθοπροσωπικής - αισθητικής χειρουργικής και συμπληρώνει το φάσμα των αισθητικών επεμβάσεων, όπως το facelift, τη ρινοπλαστική, τη βλεφαροπλαστική, το necklift, κ.λ.π.

Επεμβαίνει στο σπλαχνικό κρανίο για λόγους αισθητικής και δυσπλασιών, καθώς και τραυμάτων ή νεοπλασιών και άλλων ανάλογων προβλημάτων με ελλείματα στο πρόσωπο, τα οποία δημιουργούν δυσμορφίες. Ακόμη δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης στα πλαίσια της αισθητικής παρέμβασης, να διορθωθεί η διαταραγμένη οδοντική σύγκλιση, η οποία δεν έτυχε παρέμβασης σε μικρή ηλικία με ορθοδοντική θεραπεία.

Σημαντικό στην ορθογναθική χειρουργική είναι η καλή και απαραίτητη συνεργασία του ορθοδοντικού πριν και μετά την χειρουργική επέμβαση.

Ορθογναθική είναι η χειρουργική παρέμβαση στο σπλαχνικό κρανίο μετά από σχεδιασμό του προσώπου αναλογικά σε ακτινογραφία ή ψηφιακή ανάλυση 3D σε υπολογιστή μετά από λήψη δεδομένων από αξονική τομογραφία κωνικής δέσμης (CBCT).

Τα στοιχεία από τις απεικονιστικές εξετάσεις μαζί με τις μετρήσεις του προσώπου κλινικά, χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του προσώπου και τον καθορισμό του τέλειου προφίλ για κάθε (άτομο) πρόσωπο. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ πως είναι πολύ σημαντικό οι κλινικές μετρήσεις στο πρόσωπο να γίνονται από έμπειρο σε αυτές ιατρό.

Στη συνέχεια γίνεται η αποτύπωση της σύγκλισης και η κατασκευή εκμαγείων που θα δώσουν την πρώτη εικόνα στις οστικές μετακινήσεις στο σπλαχνικό κρανίο. Σε αυτό το σημείο χρονικά κατασκευάζονται και χειρουργικοί νάρθηκες, που είναι απαραίτητοι κατά την ορθογναθική επέμβαση.

Η εξέλιξη των μεθόδων ανάλυσης συμβάλει στον καλύτερο σχεδιασμό, την καλύτερη πρόβλεψη και πρόγνωση, καθώς και εξάλειψη των διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών συμβαμάτων. Η ανάλυση του σπλαχνικού κρανίου μέχρι τώρα γινόταν μόνο από ορθοδοντικούς και ο χειρουργός ακολουθούσε απλά τις οδηγίες τους. Ο τρόπος ανάλυσης από τους ορθοδοντικούς επικεντρώνεται στην απόδοση της καλής οδοντικής σύγκλισης. Η αναζήτηση και επικέντρωση της ανάλυσης από τους χειρουργούς, στο αισθητικό μέρος όλου του προσώπου μαζί με την οδοντική σύγκλιση βελτίωσε τα αποτελέσματα αλλά και τον τρόπο ανάλυσης.

Ένα ακόμη σημείο που παίζει σημαντικό ρόλο στην ορθογναθική χειρουργική, είναι η χρονική διάρκεια της επέμβασης. Η εξέλιξη των χειρουργικών τεχνικών έχουν μειώσει τη διάρκεια της επέμβασης. Αυτό πρακτικά σημαίνει μείωση στο χρόνο της ορθογναθικής επέμβασης δραστικά, αποφυγή της ΜΕΘ, μικρός χρόνος νοσηλείας, λιγότερα οιδήματα, λιγότερο άλγος, μη εφαρμογή διαγναθικής ακινητοποίησης και φυσικά όχι διατροφή υγρής μορφής όπως συνέβαινε ή συμβαίνει σε ανάλογες επεμβάσεις και γρηγορότερη ανάκαμψη του οργανισμού.

Σημαντικό να αναφέρουμε είναι η τελευταία καινοτομία της ενδοσκοπικά υποβοηθούμενης οστεοτομίας του σπλαχνικού κρανίου στην ορθογναθική χειρουργική. Έτσι ο ασθενής μετά την επέμβαση έχει ακόμη λιγότερο οίδημα, γρηγορότερη ανάρρωση, καθώς και μικρότερη χρονικά νοσηλεία.

Στην ορθογναθική χειρουργική οι προσεγγίσεις, δηλαδή οι τομές για τις οστεοτομίες γίνονται ενδοστοματικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ορατή τομή, ουλή ή έστω σημείο που δείχνει χειρουργική επέμβαση στο πρόσωπο του ασθενούς.

Επίσης ΔΕΝ είναι πλέον απαραίτητη η διαγναθική ακινητοποίηση. Διαγναθική ακινητοποίηση είναι το ισχυρό δέσιμο - κλείδωμα με σύρμα ή λάστιχα της άνω με την κάτω γνάθο για 4 έως 6 εβδομάδες, όπου ο ασθενής τρέφεται μόνο με υγρή τροφή. Οι ασθενείς πλέον λαμβάνουν σχεδόν κανονικό γεύμα από την επόμενη ημέρα της χειρουργικής επέμβασης.

Οι ασθενείς μετά την επέμβαση βρίσκονται σε επανέλεγχο σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα όπως ορίζεται από το πρωτόκολλο που ακολουθεί ο θεράπων ιατρός.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως με την όλη εξέλιξη στο χώρο των επέμβάσεων στο σπλαχνικό κρανίο, η υποτροπή του αποτελέσματος είναι πολύ μικρή έως (μηδαμινή) ανύπαρκτη, ακόμη και μετά από πολλά χρόνια.