Η αισθητική χειρουργική συμβάλει  στην αντιμετώπιση περιπτώσεων τόσο στο δέρμα όσο και στον οστικό σκελετό του προσώπου. Όχι μόνο για αισθητικούς λόγους αλλά και σε περιπτώσεις τραυμάτων και δυσπλασιών.
 
Οι τεχνικές αναδόμησης των ιστών του προσώπου, τόσο των μαλακών όσο και των σκληρών, μπορούν να δώσουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Με τις σύγχρονες μεθόδους απεικόνισης και σχεδιασμού, ο ασθενής μπορεί να ενημερωθεί και να "δει" προεγχειρητικά το αποτέλεσμα που θα έχει μετά την επέμβαση.
 
Η εξέλιξη της προσπέλασης στο πρόσωπο και γενικά στην κεφαλή, ελαχιστοποιούν την εμφάνιση των τομών, αλλά και η επούλωση πραγματοποιείται γρηγορότερα, με αποτέλεσμα την μικρότερη παραμονή σε κλινικές και κατά συνέπεια το μικρότερο κόστος.

Η αισθητική χειρουργική κεφαλής και τραχήλου, μαζί με την ορθογναθική χειρουργική απαρτίζουν την ορθοπροσωπική χειρουργική και αποτελούν το κύριο αντικείμενο ενασχόλησής μας, μαζί με την ανάλυση και το σχεδιασμό του νέου profil προσώπου.

Η αισθητική χειρουργική κεφαλής και τραχήλου, μέσα από την εξέλιξη και την βελτίωση των ιατρικών μεθόδων εξέτασης και νοσηλείας, καθώς και των χειρουργικών τεχνικών αποκατάστασης και προσπέλασης, αποτελεί όχι μόνο το μέσο διόρθωσης ανατομικών προβλημάτων, αλλά δίνει λύσεις σε προβλήματα που επιβαρύνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα το υποσυνείδητο ή την προσωπικότητα πολλών ανθρώπων.

Έτσι προσωπικές απόψεις που ο καθένας φέρει ως πιθανό ανατομικό πρόβλημα, μπορεί να εξεταστεί και να ύπάρξει ανάλογη αντιμετώπιση.