Οι φλεγμονές που παρουσιάζονται στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου είναι συνήθως καλής πρόγνωσης, αλλά χρήζουν μεγάλης και ιδιαίτερης προσοχής λόγω των σημαντικών οργάνων που υπάρχουν σε αυτή.

 

 

 

 

 

 

 

Η συμπτωματολογία των αποστημάτων - φλεγμονών της περιοχής της κεφαλής και του τραχήλου είναι πολύ έντονη, πράγμα που κάνει τον ασθενή να ανησυχεί και ίσως να τρομοκρατείται. Αυτό αφορά ακόμα και τους παραρίνιους κόλπους με κύριο εκπρόσωπο τους τα ιγμόρια άντρα, πράγμα που πολλές φορές δυσκολεύει τη διάγνωσή τους και παραπλανά τους συναδέλφους και από άλλες ιατρικές ειδικότητες.

Αποστήματα - Φλεγμονές κεφαλής και τραχήλου: Συνήθη αίτια

Το 85% περίπου των φλεγμονών της κεφαλής και του τραχήλου, που εντοπίζονται στο κάτω και μέσο τριτημόριο του σπλαχνικού κρανίου οφείλονται σε αίτια που σχετίζονται με τα δόντια.

Στην υπόλοιπη περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου οι φλεγμονές είναι πιο σπάνιες, και μπορεί να οφείλονται σε πολλά και διάφορα αίτια. Άμεση προσοχή και αντιμετώπιση χρειάζεται το απόστημα του φάρυγγα ή του παραφαρυγγικού χώρου. Η ανατομική περιοχή που επηρεάζει, μπορεί να μειώσει τη διάμετρο του φάρυγγα και έτσι την αναπνευστική ικανότητα, καθώς και η επέκταση της αποστηματικής κοιλότητας προς τα μεγάλα τραχηλικά αγγεία (καρωτιδικό τρίγωνο), αλλά κυρίως προς τον προσπονδυλικό χώρο, ο οποίος και λέγεται επικίνδυνος χώρος (Dangerous Space). Από αυτό το χώρο η φλεγμονή μπορεί να επεκταθεί στο μεσοθωράκιο και η κατάσταση του ασθενούς να πάρει μη αναστρέψιμη πορεία.

Αντιμετώπιση αποστήματος - φλεγμονής

Παρά την έντονη και χαρακτηρηστικά ανησυχητική εικόνα των φλεγμονών, ιδίως σε αυτή την ανατομική περιοχή, η θεραπευτική προσέγγιση στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μία και αποτελεσματική. Δηλαδή η σχάση, παροχετεύτεση του πύου και η συνοδός βοήθεια της χημειοπροφύλαξης.

Με τη σχάση και την παροχετεύτεση υπάρχει άμεση βελτίωση και συγκεκριμένα μειώνεται η φλεγμονή και τα συμπτώματα που πόνου και του πυρετού.