Η σημασία της λεμφαδενικής διασποράς και η συμβολή του τραχηλικού λεμφαδενικού καθαρισμού στον έλεγχο της νόσου και την επιβίωση, σε ασθενείς με καρκίνο της στοματικής κοιλότητας
Γ. Κολούτσος, Ν. Κεχαγιάς, Α. Ντομουχτσής, Κ. Παρασκευόπουλος, Α. Κυργίδης, Δ. Μαγγούδη, Κ. Βαχτσεβάνος, Κ. Αντωνιάδης

Μελέτη της αποκατάστασης ελλείματος της γωνίας του στόματος (συγχειλίας), με την τεχνική Platz-Wepner
Ν. Κεχαγιάς, Π. Ζήκος, Μ. Βαφειάδου, Ε. Γερού, Ζ. Τελειούδης, Δ. Μαγγούδη

Μελέτη μορίων προσκόλλησης (Ν-καντχερίνη, α & β κατενίνη) σε νεοπλάσματα των σιαλογόνων αδένων. Μέρος διδακτορικής διατριβής
Ν. Κεχαγιάς, Κ. Αντωνιάδης, Α. Επιβατιανός, Ι. Δημητρακόπουλος

Μετάσταση από μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς στην παρωτίδα (αναφορά περίπτωσης)
Π. Ζήκος, Μ. Βαφειάδου, Ν. Κεχαγιάς, Δ. Μαγγούδη

Εξωνευρικό σποραδικό νευρίνωμα (αναφορά περίπτωσης)
Π. Ζήκος, Μ. Βαφειάδου, Ν. Κεχαγιάς, Δ. Μαγγούδη

Πρόβλεψη & ανάλυση profile του προσώπου
Ν. Κεχαγιάς, M. Mommaerts

Εξαγωγές ή Distraction; Οριστική θεραπεία των εγκάρσιων ανεπαρκειών της άνω και κάτω γνάθου (ή του συνωστισμού)
Ν. Κεχαγιάς, M. Mommaerts

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Xειρουργικής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *